Provider

Firmanavn: RAUFOSS DEVELOPMENT AS

Forretningsformål: Utvikling og produksjon av lette chassiskomponenter  

MVA-nummer: NO927344114MVA
Firmaregister №: +927 344 114 XNUMX  
Firmaregisteret: Brønnøysundregistrene

Forretningsadresse: Grøndalsvegen 2, Raufoss Industripark, 2830

Kontakt:

4050 Lavoisier,
Boisbriand (Quebec)
J7H 1R4 Canada

T: + 1 (450) 419 4911
F: +1 (450) 419 6230
E: info.can@raufossneuman.com

 

Juridiske notater

Juridiske merknader om bruk av Internett-nettstedets fasiliteter tilgjengelig på RAUFOSS DEVELOPMENT AS

Bruken av denne nettsiden er underlagt følgende vilkår og betingelser. Du angir at du godtar disse vilkårene og betingelsene når du går inn på disse nettsidene:

 

opphavsrett

Disse nettsidene gir informasjon om RAUFOSS DEVELOPMENT AS og dets produkter. Disse tekstene, bildene, grafikken og oppsettet samt alle aspekter av grafisk utforming av disse sidene er beskyttet av opphavsrett.

Hele innholdet på disse sidene er beskyttet, og kan ikke kopieres, spres eller endres for kommersielle formål. Du har kun lov til å laste ned og/eller skrive ut tekst, bilder og grafiske elementer for personlige, private og ikke-kommersielle formål. Enhver gjengivelse av grafikk, bilder, lydfiler, videosekvenser og tekster i andre elektroniske eller trykte publikasjoner er kun tillatt med skriftlig forhåndssamtykke fra RAUFOSS DEVELOPMENT AS.

 

Merkeomtale

Med mindre annet er oppgitt, er alle varemerker nevnt på RAUFOSS DEVELOPMENT AS nettsteder er beskyttet av loven.

Dette gjelder spesielt for merker, typebetegnelser, logoer og emblemer.

 

Ansvarsfraskrivelse for informasjon

Innholdet på disse nettsidene er kun ment for generelle informasjonsformål. Selv om all informasjon er verifisert når det gjelder nøyaktighet og fullstendighet, kan den fortsatt inneholde feil eller snarere unøyaktigheter i noen tilfeller. Derfor, RAUFOSS DEVELOPMENT AS kan ikke holdes ansvarlig for krav knyttet til skade av materiell eller immateriell art som oppstår som følge av nøyaktighet, korrekthet, fullstendighet og aktualitet, f.eks. bruk eller ikke-bruk av uriktig eller ufullstendig informasjon gitt via Internett-tilbudet til nettsidene.

Dessuten, RAUFOSS DEVELOPMENT AS utelukker ethvert ansvarskrav knyttet til tjenestene som tilbys, for eksempel nedlastinger av filene som er gjort tilgjengelig på Internett-sidene til RAUFOSS DEVELOPMENT AS.

Ansvarsfraskrivelsen kan ikke brukes i alle tilfeller der RAUFOSS DEVELOPMENT AS eller dets agenter må stå inn for påstander om forsett eller grov uaktsomhet. I tillegg kommer ansvarsfraskrivelsen av RAUFOSS DEVELOPMENT AS er ikke gyldig ved forpliktelsesbrudd, dvs. oppfyllelse av nevnte forpliktelser er selve forutsetningen for riktig gjennomføring av kontrakten, og den besøkende har rett til å stole på at overholdelse av nevnte forpliktelser blir utført (kardinalforpliktelser/plikter); i tilfelle av mindre uaktsomhet vil krav imidlertid være begrenset i forhold til det betalbare beløpet, basert på forutsigbar kontraktsmessig skade på tidspunktet for kontraktsinngåelse. Ansvarsfraskrivelsen gjelder ikke ved skade på personer, ansvar innenfor produktansvarslovens sammenheng, ansvar for manglende kontraktsmessig avtalte garantier og for ondsinnethet.

RAUFOSS DEVELOPMENT AS forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere, slette deler av sidene som tilbys eller til og med hele tilbudet uten å sende ut et tilknyttet varsel; det samme gjelder midlertidig eller endelig avvikling av publikasjoner/oppslag.

 

Omfang

Denne sidemeldingen refererer til nettstedet til RAUFOSS DEVELOPMENT AS at raufosstechnology.com samt til alle Internett-tilstedeværelser av RAUFOSS DEVELOPMENT AS at www.facebook.com , www.youtube.com , www.twitter.com , www.linkedin.com , www.xing.com , www.instagram.com , tumblr.com .

 

© 2022 RAUFOSS DEVELOPMENT AS. Alle rettigheter reservert.